Geomag 533 Glitter Panels, 68 pcs

L 4,150

L 4,150

Buy Now
Add to cart

Përshkrim i produktit

Një format i vogël për një imagjinatë të madhe. Kutia përfshin 24 shufra me ngjyra të ndryshme glitter, 20 sfera, 12 trekëndore, 10 katrore dhe 2 bazamente pesëkëndëshe
Geomag është loja më e famshme e ndërtimit magnetik në botë, e përbërë nga shufra të magnetizuara dhe sfera metalike
Shufrat, përmes magneteve të vendosura në të dy skajet, lidhen me sferat, duke ju lejuar të ndërtoni gjithçka që ju vjen në mendje
Produktet Geomag kualifikohen në kategorinë STEM (akronim për Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë), që tregon një qasje ndërdisiplinore ndaj të mësuarit
Garancia e cilësisë së prodhimit zviceran. Të gjitha produktet janë në përputhje me standardet më strikte evropiane dhe ndërkombëtare të sigurisë
Ngjitu në Krye