Riccardo, Leoncino ABC e Clementoni

L 4,300

L 4,300

Buy Now
Add to cart

Përshkrim i produktit

nga Clementoni për ju - Riccardo, Leoncino ABC e Clementoni

 Një luan i vogël që është një shok loje shumë i ëmbël dhe gjithashtu një qendër aktiviteti për të mësuar shkronjat, numrat, 
format dhe për të njohur shumë kafshë!
 Mana e luanit është plot me butona ndërveprues që i mësojnë foshnjës shkronjat, numrat dhe format e para. 
Libri përmban shumë miq kafshësh me këngë dhe vjersha për fëmijë.
 Stimulon perceptimin vizual dhe dëgjimor, zhvillimin e gjuhës dhe shkathtësinë
Ngjitu në Krye