Geomag Mechanics Gravity Vertical Motor Recycled, 183 Pieces

Përshkrim i produktit

Platformë ndërtimi magnetike që kombinon magnetizmin dhe gravitetin me ndërtimin mekanik
Ndërtoni një motor interaktiv të gravitetit
Projektuar për të ndihmuar në stimulimin e krijimtarisë së fëmijëve duke lejuar mundësi të zgjeruara të lojës
Promovon të mësuarit praktik dhe ofron një qasje krijuese për zgjidhjen e problemeve
Ngjitu në Krye