Geomag Magnetic Line Building Set Recycled – 42ct

L 2,800

L 2,800

Buy Now
Add to cart

Përshkrim i produktit

Pikat kryesore:
Projektuar për të ndihmuar në stimulimin e krijimtarisë së fëmijëve duke lejuar mundësi të zgjeruara të lojës
Promovon të mësuarit praktik dhe ofron një qasje krijuese për zgjidhjen e problemeve
Ndihmon në zhvillimin e aftësive të shkëlqyera motorike
Mundësi të pafundme ndërtimi
Ngjitu në Krye