Clementoni Robotics & Mechanics NASA Mars Rover

L 4,200

L 4,200

Buy Now
Add to cart

Përshkrim i produktit

Clementoni Robotics & Mechanics NASA Mars Rover: grup ndërtimesh për të krijuar një model realist të një roveri NASA për eksplorim në Mars… 
ideal për dashamirët e mekanikës dhe adhuruesit e planetit të kuq.
Një punëtori mekanike për ndërtuesit e vegjël të cilëve u pëlqen të montojnë 20 modelet e disponueshme, përfshirë Roverin që lëviz vërtet. 
Kjo lojë STEM për moshën 8 vjeç ndihmon në zhvillimin e shkathtësisë, 
zgjuarsisë dhe kreativitetit duke zgjeruar njohuritë për aspektet shkencore dhe teknologjike.
Ngjitu në Krye